Najczęściej wykonywane badania przy chorobach serca

Najczęściej wykonywane badania przy chorobach serca

Najczęściej wykonywane badania przy chorobach serca Choroby serca są najczęściej występującymi, jakie odnotowuje polska medycyna. Co więcej, są najbardziej zagrażające życiu pacjenta i wykazują się dużą śmiertelnością. Do najczęściej występujących schorzeń zalicza się chorobę niedokrwienną serca, zawał serca oraz chorobę wieńcową. Tylko regularne badania profilaktyczne pozwolą uchronić przed rozwojem groźnej choroby. W celu diagnostyki bądź wykluczenia chorób serca stosuje się wielorakie metody. Z jednej strony to szczegółowy wywiad z pacjentem, dzięki któremu kardiolog będzie w…

czytaj więcej