Najczęściej wykonywane badania przy chorobach serca

Najczęściej wykonywane badania przy chorobach serca

Choroby serca są najczęściej występującymi, jakie odnotowuje polska medycyna. Co więcej, są najbardziej zagrażające życiu pacjenta i wykazują się dużą śmiertelnością. Do najczęściej występujących schorzeń zalicza się chorobę niedokrwienną serca, zawał serca oraz chorobę wieńcową.

czytaj więcej