20 faktów na temat raka mózgu

Guz mózgu jest zbiorem uszkodzonych komórek, które mnożą się bez kontroli w mózgu. Jest również określany jako nowotwór, narośl, masa lub uszkodzenie. Guzy są klasyfikowane jako pierwotne lub wtórne i mogą przybierać formy łagodnych lub złośliwych.
Pierwotne nowotwory mózgu zazwyczaj rozwijają się w mózgu i pozostają takie same. Wtórne guzy mózgu są nowotworami, które rozwijają się w dowolnym miejscu ciała i rozprzestrzeniają w mózgu. Złośliwe guzy mózgu rosną szybko i zajmują inne komórki. Łagodne guzy mózgu zazwyczaj nie rosną szybko, ale mogą stanowić zagrożenie dla życia.

Fakty na temat guzów mózgu:

• Rak mózgu jest najczęstszą przyczyną ślepoty u dzieci, której można by zapobiec lub leczyć

• Amerykańskie Stowarzyszenie guza mózgu szacuje, że każdego roku diagnozuje się około 62 tysiące nowych przypadków pierwotnych nowotworów mózgu w samych Stanach Zjednoczonych.

• Rak mózgu jest największym zabójcą dorosłych i dzieci poniżej 40 lat zapadających na choroby nowotworowe

• W 2013 roku w USA około 4300 dzieci w wieku poniżej 20 lat zostało zdiagnozowanych z pierwotnym guzem mózgu.

• Zaledwie 14% spośród dorosłych u których zdiagnozowano chorobę przeżywa 5 lat.

• Guzy mózgu skracają długość życia średnio o 20 lat, co jest najwyższym zakresem dla każdego raka.

• Każdego dnia około 650 osób zostaje zdiagnozowanych z rozpoznaniem nowotworu złośliwego mózgu.

• Niektóre rodzaje pierwotnych guzów mózgu najczęściej występują u dzieci, podczas gdy inne występują najczęściej u osób dorosłych.

• Nowotwory mózgu dorosłych i pojawiają się zazwyczaj pomiędzy 40 a 60 rokiem życia, i pojawiają się nieco częściej u mężczyzn.

• Dodatkowo diagnozuje się guzy mózgu z przerzutami u 150 000 osób każdego roku.

* Uleczalność tego typu choroby jest znacznie niższa niż w przypadku innych nowotworów.

* Bilans ogólnoświatowy określający występowanie złośliwego raka mózgu wynosi 3,5 osoby na 100 tysięcy ludzi

• W 2008 roku guz mózgu dotknął w sumie 237,913 osób na świecie, w tym 126,815 mężczyzn i 111,098 kobiet.

• W 2002 roku było 189,582 osób cierpiących na całym świecie.

• W Stanach Zjednoczonych, na każde 100.000 osób u około 221 rozpoznaje się guza mózgu i każdego roku ponad 200.000 diagnozowanych jest z pierwotnym lub wtórnym guzem mózgu.

• Około 5000 osób zmarło z powodu chorób mózgu, innych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego lub guza wewnątrz czaszkowego w 2011 roku w Wielkiej Brytanii, co stanowi więcej niż 13 osób dziennie.

• Obecnie około 15% pacjentów z nowotworami złośliwymi mózgu ma szanse na przeżycie przez okres co najmniej pięciu lat, a 10% może udać się przeżyć co najmniej dziesięć lat.

• Wskaźniki przeżywalności złośliwego guza mózgu są wyższe dla dorosłych zdiagnozowanych w młodszym wieku.

• W Wielkiej Brytanii w 2010 roku, u blisko 9.150 osób zdiagnozowano guza mózgu i inne choroby OUN (ośrodkowego układu nerwowego) lub guza wewnątrzczaszkowego (u mężczyzn – 4.550 razy, u kobiet – 4,600).

• Ponad połowę (57 %) guzów mózgu i innych chorób OUN (ośrodkowego układu nerwowego) diagnozuje się u osób poniżej 65 roku życia.

• Na całym świecie szacuje się iż w roku 2008 rozpoznano 445.000 przypadków zachorowań na raka mózgu i innych guzów OUN

• Prawie 5000 osób umiera rokrocznie z powodu guza mózgu.

Źródła:

1. http://www.caregiver.org/caregiver/jsp/content_node.jsp?nodeid=568

2. http://www.hirntumorhilfe.org/hirntumor/statistiken/zahlen-weltweit/

3. http://www.abta.org/about-us/news/brain-tumor-statistics/

4. http://www.sdbtf.org/facts-bout-bt.html

5. http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/cancerstats/keyfacts/brain-cancer/brain-cancer

6. http://www.thebraintumourcharity.org/about-us/The-facts

Zostaw komentarz